Dhoma e Lajmeve

19 April 2010
"WOW! They really did do it!"
Article »

11 April 2010
Value the Person Long-term friend and client wins prestigious award.
Article »

27 Jan 2010
Message from Value the Person Chairman.
Article »

News Archives »
"Gjëja e duhur për të bërë"

Value the Person është biznes global i konsulencës së menxhimit, është kompani trainuese dhe zhvilluese, është biznes që merret me vlerësimin e njerëzve dhe gjithashtu ka edhe aktiviet të regjistruar bamirësie në UK dhe Shqipëri.

Vizioni i Value the Person është që të shoh çdo invivid, organizatë, komunitet dhe, njëkohësisht, çdo vend të adaptojë etosin e Value the Person dhe të përjetojë një kulturë të ndryshme për të maksimizuar kontributin e gjithkujtë.

Ky mision kaq i prektshëm kërkon një grup paisjesh të reja dhe një përqasje te re për të identifikuar talentet individuale, për të zhvilluar drejtuesit/udhëheqësit, dhe maksimizuar performancën e skuadrave/grupeve dhe individëve. Në mënyrë që praktikat tona të sigurojnë arritjen e suksesit sigurohemi që ato mbështeten në zbulimet më të fundit shkencore në fushën e zhvillimit personal dhe atij të organizatës.