Rastet Studimore

Value the Person ka shumë raste studimor që provojnë punën e bërë në të shkuarën, në shumë vënde të ndryshme të botës, duke treguar kështu që ‘value the person’ është vërtetë gjëja e duhur për të bërë

Klikoni organizatat/kompanitë e mëposhtme për të zgjedhur nga rastet tona studimore. Ato vënë në dukje problemin që secila nga keto organizata/kompani po përballej dhe më pas Përqasjen dhe Rezultatin e eksperiencës së tyre value the person.

Silotank
Albania
Shankland Cox
GMD
HGN
Entec