Tako Skuadr├źn: Profili

David Johnson


Professor David Johnson, Specialist për Zhvillimin Personal dhe Drejtues në Sipërmarrjet Tregëtare dhe Shoqërore

David është Psikolog i Afirmuar dhe i famshëm për aftësitë e tij unike për të 'ndërtuar ura bashkëpunimi ndërmjet botës se psikologjisë dhe asaj të biznesit'. Ai ishte themeluesi dhe Drejtori i Qendrës Barclays për risi sinjifikative të Sipërmarrjes, në Universitetin Durham, UK, dhe ka punuar ngushtësisht me Qeverinë Britanike dhe Komisionin Evropian në promovimin e sipërmarrjes, drejtimit dhe risive në të gjitha nivelet. David është një trajner shumë i respektuar për menaxherët e lartë, drejtuesit dhe ekipet drejtuese, të interesuar në sipërmarrjen shoqërore dhe atë tregëtare, në drejtim dhe zhvillim të individit.