Tako Skuadr├źn: Profili

Tony Foster


Tony Foster, Konsulent i Afirmuar i Value the Person

Toni ka një eksperiencë të pasur në tregëti e gjithashtu ka qënë në krye të drejtimit të organizatave profesinale. Si konsulent i lartë, Toni ka dhënë një kontribut të vyer e për shumë vite me radhë në biznesin e Value the Person. Klientet tanë vlerësojnë eksperiencën e tij të pasur në tregëti, aftësitë e tij për të këshilluar dhe trainuar drejtues të lartë në nivele ekzekutive, dhe është i famshëm për ekspertizën e tij të konsiderueshme ne ristrukturimin e organizatave dhe kompanive me qëllim rritjen e eficencës dhe performancës sË tyre tregëtare.