Tako Skuadr├źn: Profili

Malcolm Armstrong


Professor Malcolm Armstrong, Innovation, Entrepreneurship and Organisational Culture Specialist

Malcolm ka ndërtuar ura bashkëpunimi në vakumin ndërmjet fushës së biznesit dhe asaj akademike. I përfshirë në biznes për më shumë se 35 vjet ai ka menaxhuar departamente në kompanitë e klasifikuara publike dhe ka qenë gjithashtu i angazhuar në fillimin e bizneseve të reja. Gjatë 15 viteve te fundit si akademik, ka dhënë leksione dhe ka bërë kërkime në fushën e novacionit, sipërmarrjes dhe kulturës së organizatës apo kompanisë. Duke shërbyer si Dekan akademik dhe ekzaminues i jashtëm ai ka një dije të pasur mbi proceset e edukimit dhe të përfitimeve që dija mund të sjellë tek individë dhe organizata/kompani.