Trainimet dhe Zhvillimet e "Value the Person"

Me anë të kompanisë Value the Person Training and Development ofrojmë trajnime dhe programe zhvillimi për të ndihmuar organizatat, skuadrat dhe individët që të arrijnë rezultate të mahnitshme përmes aplikimit të teknikave të thjeshta por efektive, duke i mundësuar çdo personi pervojën e të qënit i vlerësuar.

Kërkimet shkencore të pavarura konfirmojnë se sa më shumë njerëzit ndihen të vlerësuar në punë aq edhe më shumë janë produktivë, rrisin fitimet, janë besnikë me klientët, dhe bejnë më pak të ndjeshme shpenzimet për stafin dhe sigurinë. "Value the Person" është ndërtuar mbi një histori të garantimit të rritjes së produktivitetit, fitimeve të larta, lëvizjeve më të pakta të stafit dhe permirësimit të madh të cilësisë së produkteve.

Për të mësuar më shumë mbi Trajnimet dhe programet e zhvillimit të kompanive që ofron “Value the Person” kontaktoni Bashkëthemeluesin dhe Kryetarin Jim Cowan në adresën jimcowan@valuetheperson.com.